Sochy sv. Jana Nepomuckého v Karlových Varech

2. června 2014 v 11:51 |  CESTOVÁNÍ PO ČESKÝCH ZEMÍCH

V Karlových Varech máme v současnosti dvě takové sochy. První z nich je barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728. Vytvořil ji pro nás již dnes neznámý umělec z pískovce. Zajímavé je však to, že se původně nacházela na jiném místě. Zdobila totiž Jánský most přes říčku Teplou v lázeňském centru Karlových Varů. V roce 1844 byla však prováděna rekonstrukce mostu a proto byla socha přestěhována pod Jánskou skálu. To však nebylo poslední stěhování. Roku 1902 začali budovat novou budovu pošty (dnes hlavní pošta) a tak "odešla" socha sv. Jana Nepomuckého o kousek dál. U Školní lávky, nedaleko Alžbětiných lázní (Lázně V), na levém nábřeží řeky Teplé ji můžeme najít i dnes.


Plastika by měla být v životní velikosti a představuje Jana z Pomuku jako kněze se zdviženou pravou rukou. V levé ruce drží sejmutý biret. Obličej má odvrácen směrem k nebi a nad jeho hlavou je umístěno pět hvězd. Socha je umístěna na hranolovém podstavci.


Druhá socha sv. Jana Nepomuckého je také barokní a též mi není znám její autor. Postavena byla roku 1746 na trojbokém podstavci u jihozápadní stěny kostela sv. Máří Magdalény z dědictví karlovarského lékaře dr. Franze Bachmanna. Důvodem stavby byla upomínka na průtrž mračen a následné povodně dne 21. května 1746. Pískovcová plastika včetně soklu dosahuje výšky 4,2 metru. Umístění této sochy by mohlo svádět k domněnce, že světec zemřel na souši a nikoliv svržením do řeky. Kostel sv. Máří Magdalény na jeho počest postaven nebyl a vlastně ani ta řeka není daleko.


Podstavec pod sochou stojí na dvou kamenných stupních, které jsou částečně zapuštěných do okolního terénu a komunikace. Na přední straně soklu je v ozdobném plastickém orámování nápis v latině přibližně v tomto znění (některé části jsou již špatně čitelné:
POSTHUMA PIETAS
VENERATIONI
UNDAS BOeMIAE ILLVSTRANTIS
TERRAS LACHRIMIS
POeNITENTIAERICANTIS
COeLOS COLLUSTRANTIS
DIVI
IOANNIS NepoMUceNI
A
Francisco Bachman
Doctore IN/A Pragens
Universitate Intra
Annos Solutiferarum
Undarum Practico
Destinata
POSTHUMA PIETAS VENERATIONI UNDAS BOEMIAE ILLUSTRANTIS TERRAS LACHRIMIS POENITENTIAE RI{G}ANTIS COELOS COLLUSTRANTIS DIVI IOANNIS NEPOMUCENI
Posmrtná úcta / zbožnost oslavě vody Čech osvětlujícího, země slzami pokání skrápějícího,
nebesa ozařujícího svatého Jana Nepomuckého.


A FRANCISCO BACHMAN DOCTORE IN/A PRAGENS UNIVERSITATE INTRA ANNOS SOLUTIFERARUM UNDARUM PRACTICO DESTINATA
Františkem Bachmanem, doktorem na Pražské univerzitě, během let blahodárných vod činným, zamýšlena.


Na boční straně je další zajímavý latinský nápis, tentokrát s chronogramem:
PER
HaeredesejusintraAnnumLuctusErecte
sVoeratoobeffLVXV
VnDarVMhIsLoCIs
IngentInVbIfragIo
Die 21 May

PER Haeredes ejus intra Annum Luctus Erecte sVoerato ob effLVXV VnDarVMhIsLoCIs Ingent InVbIfragIo Die 21 May

Skrze dědice jeho běhen roku smutku vztyčena, když byla překonána od přívalu vod v těchto místech ohromná průtrž mračen dne 21. května.

Chronogram by měla tvořit tato písmena: VLVXV VDVMILCI IIVII = 1746
Obecně je chronogram nápis (latinský), v němž všechna písmena, která mohou být římskými číslicemi, dávají dohromady číselný součet, jež se rovná datu vztahujícímu se k osobě či události zmiňované v nápise. Příslušná písmena jsou většinou graficky nebo barevně zvýrazněna.


Sv. Jan z Pomuka je zde vyobrazen jako kněz s biretem na hlavě. V levé ruce má kříž s ukřižovaným Kristem. U nohou sochy sv. Jana Nepomuckého leží dvě putti (množné číslo od putto = nahé děťátko, které připomíná andílka, ale je bez křídel). Po jeho levém boku stojí další putto, které drží v rukou oválný medailon s reliéfem Panny Marie.


Tento článek jsem uveřejnil také na stránkách o turistice, kde jsou vyprávění o některých navštívených místech a cestách, která se zatím na mém blogu neobjevila: http://www.turistika.cz/turiste/prispevky/userId/38986/typPrispevku/mista

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.